کیک عروسی

کیک عروسی جزء جدا نشدنی پذیرایی از مهمانانی است که بی صبرانه منتظر پیوند عروس و داماد هستند. شکل ظاهری و زیبایی کیک عروسی اهمیت زیادی در برگزاری عروسی دارد. بنابراین بهتر است با استفاده از گل و روبان آن را تزئین کرد و از فشفشه های کوچک بر روی آن استفاده کرد. در پایان کیک عروس با برش عروس و داماد میان مهمانان تقسیم می شود.

معمولا عکس کیک عروسی هم توسط عکاسان برای یادگاری گرفته می شود بخصوص اگر خود عروس و داماد بخواهند کنار کیک عکس داشته باشند و نکته مهم دیگر اینکه در بسیاری از عروسی ها از کیک عروسی طبقاتی استفاده می شود تا علاوه بر جذاب بودن شکل ظاهری آن، از لحاظ حجم و اندازه هم برای مصرف مهمانان کم نباشد.

معمولا این بخش از پذیرایی عروسی ، مرحله آخر است و آخر شب صورت می گیرد، زمانی که کم کم استفاده از سرویس های مختلف عروسی رو به پایان است و حتی موزیک عروسی هم دیگر در این زمان کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. نکته جالب اینجاست که این رسم امروزه در بیشتر کشورهای جهان انجام می شود.