مزون لباس عروس

انتخاب لباس از میان چندین لباس عروس پیش از برگزاری عروسی، کمی سخت است. چرا که ورود عروس خانم به مزون لباس عروس و دیدن مجموعه وسیعی از لباس عروس های زیبا، انتخاب را کمی سخت تر می کند. به همین دلیل پرو کردن و رفت و آمد به مزون عروس باید دفعات بیشتری صورت پذیرد. اگر مزون عروس و سایر قسمت های مربوط به خدمات عروسی در کنار هم باشند، انتخابها بهتر و راحت تر انجام می شود و موجب می شود که عروس و داماد با خیال راحت تری به فکر آماده سازی تشریفات عروسی و سایر امور مربوطه بپردازند.