تشریفات سفارتخانه ها

برگزاری مراسم تشریفات سفارتخانه نیازمند آشنایی به آداب و رسوم بین الملی است. این نوع تشریفات، با سایر خدمات مجالس فرق زیادی دارد. رعایت این آداب و رسوم در کنار برگزاری باشکوه و آبرومندانه این مراسم در ایجاد ذهنیت مثبت در خاطر طرف مقابل نقش اساسی دارد. پایبندی به اصول و اخلاق می تواند در ایجاد حس اعتماد و صمیمیت بین طرفین موثر باشد و زمینه ساز تقویت و گسترش روابط مابین طرفین شود که باعث رونق اقتصادی در کشور و همچنین نشان دهنده اصالت فرهنگی یک کشور می باشد.

برخی از آداب تشریفات سفارتخانه ها تا حدودی مشابه مراسم و تشریفات دیگر است (مثلا بازگشایی یا افتتاح سفارت از بعضی جهات شبیه افتتاحیه شرکت ها و موسسات است) و یا ممکن است پذیرایی خاصی صورت بگیرد و یا اصلا مراسم در باغ سفارت برگزار شود.