باغ موناکو

  • منطقه باغ : گرمدره
  • ظرفیت سالن باغ : 250 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :300 ماشین
  • توضیحات : این امکان را به شمامی دهد که با تناسب به تعداد مهمانها و بودجه مورد نظر شماانتخابی شایسته به عمل می آورید. لازم به ذکراست که تشریفات اسداللهی شمارادرانتخاب مراسم عروسی ازلحاظ نکات فنی شمارا یاری خواهد کرد. تشریفات اسداللهی توانایی اجرای مراسم در محل ومکان های خصوصی شماراهم دارد
  • گالری تصاویر