باغ فرمانیه(اسدالهی)

  • منطقه باغ : فرمانیه
  • ظرفیت سالن باغ : 300 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :150 ماشین