باغ شمعدونی

  • منطقه باغ : لواسان
  • ظرفیت سالن باغ : 500 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :200 ماشین