باغ آمیتریس

  • منطقه باغ : کرج
  • ظرفیت سالن باغ : 200 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :80 ماشین