ویلای کامرانیه

  • منطقه باغ : کامرانیه
  • ظرفیت سالن باغ : 180 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :60 ماشین