باغ 21

  • منطقه باغ :گرمدره
  • ظرفیت سالن : 800 نفر
  • ظرفیت پارکینگ : 200 ماشین 
  • مساحت : 30هزار متر مربع و 2500 متر زیر بنا 
  • توضیحات : با دوربین طبقاتی و حوضچه وآب نماهای پراکنده فضای سبز متناسب با همه فصل ها و دیزاین های فضاهای سبز چهار فصل